Jong talent, Cultuur & Podia

Doelstelling JCP Stichting

De JCP Stichting wil projecten steunen die jonge zeer talentvolle professionele podiumkunstenaars, met name musici, aan het eind van hun opleiding of begin van hun professionele carrière in de gelegenheid stellen zelfstandig praktijkervaring op te doen.

Passende begeleiding van het jonge talent is daarbij belangrijk. Als gevolg daarvan is de JCP Stichting terughoudend bij het honoreren van aanvragen voor masterclasses en honoreert zij geen individuele aanvragen. Gezien het beperkte budget en het grote aantal aanvragen kunnen ook vele aanvragen die binnen deze doelstelling vallen niet worden gehonoreerd.

De Stichting heeft samen met de Nederlandse concertzalen, Concertvrienden, en NPO Radio 4 de serie Dutch Classical Talent ontwikkeld waarbij jonge musici in de tweede fase van hun opleiding of begin van hun professionele carrière de gelegenheid krijgen podiumervaring op te doen via een tournee langs de muziekzalen in Nederland.